Garantie

Algemene voorwaarden

Elke fiets wordt geleverd met 2 jaar garantie.


Deze garantie geldt voor de fiets en is overdraagbaar op een andere eigenaar. In dit geval vervalt de garantie nog steeds 2 jaar nadat de fiets voor het eerst bij ons is gekocht. Alle vervangende onderdelen of uitgevoerde reparaties vallen onder de oorspronkelijke garantie van de fiets en vervallen op hetzelfde moment als de garantie van de oorspronkelijke fiets.


Garantieclaims dienen rechtstreeks bij EVIE Bikes ingediend te worden door contact op te nemen met onze klantenservice, of een door EVIE Bikes geautoriseerde vertegenwoordiger. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd, behouden wij ons het recht voor om een vervangend onderdeel (niet noodzakelijkerwijs identiek) te leveren of redelijke inspanningen te leveren om een defect onderdeel of defecte onderdelen te repareren.


De garantie is van toepassing op EVIE fietsen die bedoeld zijn voor gebruik in de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Wij hebben geen garantieverplichtingen als de fiets buiten deze landen wordt gebruikt.


We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. In het geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en een gedrukte versie daarvan, heeft de meest recente versie van deze algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op onze website voorrang.


EVIE-fietsen voldoen volledig aan de Europese norm voor EPAC-fietsen EN15194:2017.

Uitsluitingen

De garantie is niet van toepassing op slijtageonderdelen - inclusief, maar niet beperkt tot schijfremmen, remblokken, banden, binnenbanden, kabels, kettingen, tandwielen, spaken, lagers, pedalen, handvatten en het zadel. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om deze onderdelen regelmatig te inspecteren, te onderhouden en indien nodig te vervangen.


Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van ongelukken, onjuiste installatie door de gebruiker, onzorgvuldig gebruik van de fiets, ongeautoriseerde reparaties of modificaties en onjuist onderhoud.